Företagsnätverk

Nyföretagarträffar

Vi vill uppmärksamma de nystartade och nyinflyttade företagen i Oskarshamns kommun.

Två gånger per år bjuder vi in de företag som etablerats de senaste sex månaderna till frukostträffar. Här får företagen berätta om sin verksamhet för varandra och för näringslivsenheten. Vi på näringslivsenheten passar även på att berätta om vad vi kan erbjuda.

Attraktiva Oskarshamn

Oskarshamns kommun har gett destinationsbolaget Attraktiva Oskarshamn i uppdrag att arbeta med platsmarknadsföring, skapa utveckling och bidra till tillväxt i kommunen.

Bolaget verkar även som medlemsorganisation för företagen i Oskarshamn. Inom ramen för detta anordnas olika aktiviteter och evenemang för medlemmarna. Attraktiva Oskarshamn kan hjälpa medlemsföretagen med kontakter och nätverk.

Attraktiva Oskarshamn driver exempelvis olika lokala branschnätverk, såsom för handeln, hotellägarna, krögarna, fastighetsägarna, besöksnäringen och transportörerna.

Företagsträffar: Nollsjutrettio och Femtontrettio

Du som företagare välkomnas till två olika typer av mötesplatser eller mingel: Nollsjutrettio och Femtontrettio. Under olika teman har företagare möjlighet att lära känna varandra, men även komma i kontakt med lokala politiker och tjänstemän. Evenemangen anordnas av destinationsbolaget Attraktiva Oskarshamn tillsammans med tillväxt- och näringslivskontoret vid Oskarshamns kommun.

Nollsjutrettio

Fyra gånger om året arrangeras Nollsjutrettio, en frukostklubb där det vid varje tillfälle är olika teman med utvalda gäster och en tillhörande panel.

Vi träffas på Restaurang Fingerkroken mellan kl 07.30–109.00 och samtalar om aktuella ämnen och utvecklingen av det lokala näringslivet. Självklart finns representanter för kommunledningen på första parkett.

Aktuellt program för Nollsjutrettio 

Femtontrettio

Medlemmar i Attraktiva Oskarshamn bjuds löpande in till kunskapsutvecklande möten inom en rad olika områden som är viktiga för företagare.

Aktuellt program för Femtontrettio 

Bli medlem i Attraktiva Oskarshamn 

Business Network International - BNI

BNI är ett av världens största affärsnätverk. Som affärspartner i ett BNI-team har du möjlighet att göra fler affärer, ökad gemenskap och personlig utveckling. Genom att företagen lär känna varandra och dess behov kan man hjälpas åt att förmedla kontakter. Medlemmar har även möjlighet att bjuda in gäster, vilket ökar möjliga affärskontakter. Det finns inga konkurrerande företag i ett och samma BNI-team. Tanken är att företagen ska komma från olika branscher.

BNI Team Oskarshamn träffas på frukostmöten varje torsdagsmorgon.