Oskarshamns näringsliv

Porträttbilder i ett rutmönster 5x3.

Förr byggde vi stengärdsgårdar som ringlade sig genom flera socknar. Idag har vi industri, forskning och innovationer som når hela världen.

Oskarshamn har länge präglats av sina stora arbetsgivare. Med vår kärntekniska och tunga tillverkningsindustri har vi tagit rollen som hela Kalmarsundsregionens ekonomiska tillväxtmotor.

Vårt näringsliv

Oskarshamn är och har länge har varit en industrikommun med ett antal stora arbetsgivare. Varvsindustrin ersattes under 60-talet av bland annat OKG:s kärnkraftverk och Scanias hyttfabrik. I Oskarshamn hittar du också flera medelstora industriföretag som exempelvis Saft, ABB, Liljeholmens, Be-Ge och en mängd mindre industrier. En av våra styrkor är just kombinationen av stora och små företag. Tillsammans stärker vi varandra. Industrin sysselsätter över 30 procent av länets befolkning och är betydelsefull för länets varuexport.

Oskarshamns näringsliv består av cirka 3000 företag och har en hög andel sysselsatta inom tillverkningsindustri, energiförsörjning och företagstjänster. De tre näringsgrenarna sysselsätter tillsammans hela 47,1 procent av dagbefolkningen i Oskarshamns kommun. Det ska jämföras med 27,7 procent i länet och 24,5 procent i riket.

Jämfört med länet och riket har Oskarshamn lägre andel sysselsatta inom framför allt handel, offentlig verksamhet, utbildning samt vård och sociala tjänster.

Under perioden 2008–2018 har tillverkningsindustrin i Oskarshamn minskat fram till år 2014 för att därefter öka igen. Samtidigt anlitar industrin i allt större omfattning bemanningsföretag vilket gör att näringsgrenen företagstjänster ökat kraftigt. Mellan åren 2017 och 2018 minskar dock andelen sysselsatta inom företagstjänster medan industrin tar fart vilket tyder på att man i större utsträckning väljer att anställa personal.

Om det är någon bransch i Oskarshamn som sticker ut mer än andra, så är det energisektorn. Vi talar om Oskarshamn som Kommunen med energi. Ett naturligt varumärke för vår kommun. I Oskarshamn finns många företag med energirelaterad produktion. Främst OKG som innan beslut om nedskärning år 2015 svarat för cirka 10 procent av Sveriges elproduktion. Förutom den egna verksamheten har företaget sedan länge ett utvecklat samarbete med ett stort antal lokala konsultföretag och leverantörer av olika varor och tjänster. Elajo är det största av de företag som har nära koppling till OKG. OKG kommer att ha fortsatt fokus på produktion vid O3, men samtidigt kommer en del av företaget att jobba med avvecklingsfrågor.

Använt kärnbränsle från alla svenska kärnkraftverk lagras i det centrala mellanlagret, Clab. Anläggningen drivs av Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB), som också har planer på att bygga en inkapslingsanläggning i Oskarshamn.

Läs mer om vår näringslivsstruktur här. 

Jobbmotor 

Vi brukar säga att ”här finns jobben”. Oskarshamns starka arbetsmarknad genererar även jobb för grannkommunerna och vi har ett kraftigt pendlingsöverskott till Oskarshamns kommun. Enligt statistik från år 2018 arbetspendlar cirka 3500 personer in till Oskarshamn, främst från Västervik, Högsby, Mönsterås och Kalmar.

Här kan du läsa mer om våra pendlingsströmmar. 

Kontakta oss
Johanna Wihl
Näringslivschef
Tfn: 0491-880 00