Bredband

Den digitala utvecklingen sker i allt snabbare takt och allt fler tjänster digitaliseras, till exempel välfärdstjänster, statlig service och företagstjänster, samtidigt som distansarbete blir allt vanligare. Att driva företag på landsbygden och få tillgång till kommersiell och offentlig service förutsätter pålitligt bredband. Samtidigt släcks kopparnätet ned på ytterligare platser i kommunen. Tillgången till robust digital infrastruktur är avgörande för digital kommunikation och fortsatt utveckling.

Idag har tätorten och samtliga större orter i Oskarshamns kommun tillgång till bredband och fiber via bredband genom privata aktörer och fiberföreningar. Samtidigt påbörjas nu, i ett steg två, en fiberutbyggnad på mindre orter på landsbygden. Oskarshamns kommun samverkar på olika sätt för att fortsatt påverka bredbandsutbyggnaden, bland annat genom kommunikationsinsatser, samverkan med lokala fiberföreningar och privata aktörer, nyttja samförläggningsmöjligheter, statligt och regionalt stöd men också genom att förlägga tomrör.

Samverkansavtal med IP-Only ger fiber till landsbygden

För att stärka den fortsatta bredbandsutbyggnaden på Oskarshamns landsbygder skrev Oskarshamns kommun 2021, under ett samverkansavtal med IP-Only , med målet att kunna erbjuda fler invånare och företag på landsbygden en robust fiberuppkoppling. Satsningen innebär att Oskarshamns kommun bygger en del av den kanalisation som behövs för att fibrera landsbygden.

IP-Only kommer i och med kommunens satsning att bygga ut ett omfattande fibernät i Oskarshamns kommun och erbjuda en öppen fiber.