Vikten av att ansluta sig till det utbyggda fibernätet

Vikten av att ta klivet in i det framtida samhället blir allt viktigare. Succesivt kommer det gamla kopparnätet för telefoni att plockas ner.

  • Nätet är gammalt och håller inte ihop längre.
  • Kostnaderna för underhåll är större än vad vi är beredda att betala för tjänsten.
  • Nya tjänster kräver bättre och säkrare teknik.

Måste jag ansluta mig nu?

Det finns två svar på den frågan. Om man bor i en tätort sker oftast utbyggnaden till alla fastigheter oavsett om man beställer eller inte. Anslutningen sker då man beställer och kostnaden beror på hur snabb leverans man vill ha.

Men på landsbygden är det annorlunda. Där ansluts vanligtvis bara de byggnader som beställer och man gräver inget extra till de som inte beställt. Nyttan man har av att beställa uppkopplingen tillsammans med grannarna är uppenbar. Kostnaderna blir avsevärt lägre om man kan dela på dem. Dessutom kan det handla om bidrag från staten som inte delas ut mer än en gång per område. Detta betyder att nästa hyresgäst eller ägare får ta hela kostnaden för sin anslutning.

Behöver jag den nya tekniken?

Förr eller senare blir det nödvändigt att ansluta de flesta platser med fiber. Det finns ingen känd teknik idag som kan konkurrera. Och finns den inte idag så kan vi räkna med att det tar generationer innan den skulle kunna komma i drift. Fiber ger stabil och säker förbindelse med hög kapacitet.

Mobilnätet räcker för mig!

Nja, det är en sanning med modifikation. De krav som framtiden ställer på infrastrukturen är säkerhet mot intrång och avlyssning. Stabilitet och minskad fördröjning är också viktiga faktorer. Det ger vare sig kopparnätet eller det mobila bredbandet. Stabiliteten kan inte säkras eftersom näten påverkas av många oförutsägbara händelser som väder, ålder på koppartrådar och mycket annat. Kapaciteten på mobilnätet kommer att kunna utvecklas men alltid ligga högre i ett fiberbaserat nät. Och avståndet ökar hela tiden. Fibern medger högre överföringshastighet än andra medier även om utvecklingen går framåt på alla teknikområden.

Varför ska jag betala?

Man kan tycka att det är orättvist att "Jag " ska lägga stora summor för att ersätta det kopparnät som jag har. Ja det är ett teknikskifte och det gamla kopparnätet behöver ersättas med ny och bättre teknik. Tidigare har man fått bekosta utbyggnaden själv. Allra helst på landsbygden då byalag gick samman och reste stolplinjer för både telefoni och el. Mera kollektiva utbyggnader son VA i tätbebyggda områden har egenfinansiering. Avlopp och vatten på landsbygden har man alltid fått betala själv. Utbyggnaden av bredband har man dock bestämt att stödja kraftigt på landsbygden eftersom den bedömts så viktig för omdaningen av samhället.

Vad kostar det eller sparar jag på att gå över till fiber?

Ja frågan kan ställas "Vad kostar det?" men egentligen är frågan "Vad sparar jag på det?". Anslutningspriset är ju en förhållandevis liten del av kostnaden.

Vad sparar jag på det?

Man sparar ett par hundralappar i månaden och det ska ställas mot anslutningsavgiften. Men viktigast är att man framtidssäkrar sitt hus.

Hur ser framtiden ut?

När kopparnätet läggs ner har man bara fiber och mobilnätet att lita på. Mobilnätet har dyrare månadsavgift, har lägre överföringshastighet, större fördröjning och dessutom ska man dela kapaciteten med andra vilket ytterligare minskar tillgängligheten. Utöver detta gäller att mobilnätet ännu så länge är lättare att avlyssna och påverkas av väderförhållanden.

Mer information om nedsläckning av kopparnätet.