Nyhetsbrev och annan information

Här har kan du ta del av alla nyhetsbrev som skickats ut under projektet. Nyhetsbreven skickades till alla hushåll i Oskarshamns kommun.

Här hittar du även de annonser som vi publicerat i den lokala annonstidningen Oskarshamns Annonsblad. Tidningen delas ut till alla företag och hushåll i Oskarshamns kommun.