Steg 3 - Transporten

Sex kilometers resväg

När de förorenade sedimenten blivit till lerkakor lastades de för transport till deponin i Storskogen. Två till fem lastbilar i timmen lämnade anläggningen på kajen. Innan de åkte ut från området tvättades hjulen. Transporten gick via Norra Strandgatan, ut på E22 vid mellersta utfarten och in igen vid den södra, och sedan vidare till Storskogens avfallsanläggning, en sträcka på cirka sex kilometer. Lastbilarna fick köra mellan sex på morgonen och tio på kvällen, sju dagar i veckan.