Projekterfarenheter

Första undersökningarna för att utreda saneringsbehovet i hamnbassängen utfördes redan under 90-talet. År 2005 lämnades en ansökan in om bidrag för finansiering av saneringen av Oskarshamns hamnbassäng till Naturvårdsverket via Länsstyrelsen i Kalmar län. Under 2009 ordnades den första informationsträffen för allmänheten och näringslivet i Oskarshamn och året 2016 inleddes muddringen. Avslutande saneringsåtgärder med täckning av delar av hamnens botten och deponin i Storskogen slutfördes under våren 2020.  Efterkontroll i och utanför hamnbassängen för att följa upp att projektet har nått sitt åtgärdsmål pågår under åren 2021 till 2023.  

Under sidorna projekterfarenheter har vi samlat erfarenheter från projektets initiering till slutförande och uppföljning. Här kan du ta del av erfarenhetsrapporter, tips om vad som kan vara bra att tänka på och filmade intervjuer med ledningsgruppen. Sidan kommer att uppdateras med resultat från efterkontrollen när den är slutförd 2023.

Här kan du ta del av ledningsgruppens tankar inför saneringen som startade 2016.