Erfarenhet miljökontroll

Här kan du ta del av erfarenheter från arbetet med miljökontroll i projektet.

Therese Steinholtz, biträdande projektledare Empirikon Konsult, Anders Bank, delprojektledare miljö, Relement och Susan Green Ekström, miljökontrollant Oskarshamns kommun berättar i intervjuerna om sina roller, utmaningar och tips.