Erfarenhet projektstyrning

Saneringen av Oskarshamns hamnbassäng är ett av Sveriges största statligt finansierade efterbehandlingsprojekt. Projektet initierades redan på 90-talet och har nu slutförts. Hamnsaneringen är ett projekt med många utmaningar såväl juridiska och tekniska som miljömässiga och ekonomiska. Projektet har arbetat med att identifiera och värdera ett stort antal risker för att ha beredskap att hantera incidenter och strategiska överraskningar under genomförandet. Mer om det finns att läsa i erfarenhetsrapporten.

Här kan du ta del av intervjuer med projektets beställarombud Bodil Liedberg Jönsson, projektledare Fredrik Hansson, Empirikon Konsult, Claes Molldén, säkerhetsansvarig Smålandshamnar och expertstöd Tommy Hammar. Klicka på intervjuerna och hör dem berätta om sina roller i projektet, utmaningar och goda råd.