Workshop/webbinar – saneringen av Oskarshamns hamnbassäng

Välkommen till workshop/webbinar om saneringen av Oskarshamns hamnbassäng!

Datum och tid: Onsdag den 3 februari 2021, klockan 10.00–16.30 via Teams

Vi har nu stängt anmälan. Kontakta ulrika.larson@empirikon.se om du är intresserad av att delta vid workshopen/webbinariet den 3 februari.

Program

10.00 Moderatorerna Peter Harms-Ringdahl och Maria Ihse om dagens planering
10.10 Rollen som beställarombud, Bodil Liedberg Jönssson, beställarombud, Oskarshamns kommun
10.25 Länsstyrelsens roll i projektet, Lill Thunberg, Länstyrelsen Kalmar län
10.45 Paus 15 minuter (under pausen visas filmer/bildspel)
11.00 Vår saneringsresa, utmaningar och vägval – organisation, tid och pengar, Bodil Liedberg Jönsson, beställarombud, Oskarshamns kommun och Fredrik Hansson, projektledare, Empirikon Konsult
11.35 Frågor, synpunkter och önskemål från deltagare vid webbinariet
12.00 Lunch – möjlighet till gemensam lunch i Teams fram till 12.45
13.00 Rättsliga frågor under genomförandet, Per Molander, delprojektledare tillstånd, Mannheimer Swartling
13.25 Projektering, utmaningar och valda tekniker – hur fungerade det i verkligheten? Pär Elander, delprojektledare teknik, Hifab och Andreas Cohen, byggledare, WSP
14.10 Paus 5 minuter
14.15 Miljökontroll och saneringsresultat, Anders Bank, delprojektledare miljö, Relement, Susan Green Ekström, miljökontrollant, Oskarshamns kommun, Therese Steinholtz, biträdande projektledare, Empirikon Konsult
15.00 Paus 15 minuter (under pausen visas filmer/bildspel)
15.15 Kommunikation och erfarenhetsåterföring, Ulrika Larson, kommunikatör, Empirikon
15.35 Summering av projektet, Bodil Liedberg Jönsson
15.45 Paneldiskussion: hur ska vi nå ut med vunna erfarenheter och lagra dokumentation i projekt? Vilka erfarenheter från projektet kan användas för att leda teknikutvecklingen framåt? Deltagare i paneldiskussion: Lijana Gottby, SGU och RUFS delprojekt Erfarenhetsåterföring, Jerry Forsberg SGU och RUFS delprojekt Pilotförsök och Klas Köhler, länsstyrelsernas tillsynssamordnare förorenade områden, deltar i arbetet med en kunskapsplattform för förorenade sediment inom RUFS.
16.30 Avslut