Kärnenergi och kärnavfall

På Simpevarpshalvön norr om Oskarshamn ligger Oskarshamnsverket, som drivs av OKG AB. Verket har sedan 1972 varje år producerat cirka en tiondel av Sveriges behov av elkraft.

OKG:s största ägare Eon beslutade hösten 2015 att stänga reaktorerna O1 och O2 i förtid. De har gjort bedömningen att det inte finns förutsättningar för varken O1 eller O2 att vare sig på lång eller kort sikt generera ekonomisk lönsamhet. OKG AB kommer att ha fortsatt fokus på produktion vid O3, men samtidigt kommer en del av företaget att jobba med avvecklingsfrågor.

Använt kärnbränsle från alla svenska kärnkraftverk lagras i det centrala mellanlagret, Clab. Anläggningen drivs av Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB.

Enligt svensk lag ska allmänheten ha möjlighet att få insyn i det kärntekniska säkerhets- och strålskyddsarbetet. Därför finns det en lokal säkerhetsnämnd i varje kärnkraftskommun.