LKO – Lokal Kompetensuppbyggnad i Oskarshamn

LKO är en förkortning för Lokal Kompetensuppbyggnad i Oskarshamn, projekt kärnavfall. LKO är ett kommunalt projekt. LKO:s arbete bekostas med bidrag ur Kärnavfallsfonden. Vår uppgift är att granska ansökan om slutförvar och inkapslingsanläggning. Granskningen blir underlaget för beslut i kommunfullmäktige.

Att följa utvecklingen i frågan om hur Sverige ska ta hand om det använda kärnbränslet är en spännande och händelserik resa. Utifrån kan det ibland tyckas att det tar lång tid och är en fråga som kantas av en hel massa byråkrati. Frågan är mer aktuell, spännande och händelserik än man kan tro. För Oskarshamns kommun är det viktigt att inte bara lämna över ansvaret för den här frågan till experter eller kraftindustrin. Vi vill följa, bevaka och ställa frågor för att dagens och framtidens invånare ska vara trygga med vad som sker. Dialog, kunskap och inflytande är tre ledord för arbetet inom LKO.