Vår organisation

Granskningsgruppen Idag består LKO:s organisation av 16 personer med olika erfarenheter, bakgrunder och kunskaper. Det som förenar alla deltagare är viljan att vara aktiv i granskningen och nyfiket vända varje sten för att kunna göra ett bra jobb.

Granskningsgruppens deltagare

Ordförande
Socialdemokraterna
Rigmor Eklind

Vice ordförande
Kristdemokraterna
Sven Gunnar Persson

Moderaterna
Anders Stenberg

Liberalerna
Roland Johansson

Naturskyddsföreningen
Catarina Lihnell Järnhester

Regionförbundet
Erik Ciardi

Länsstyrelsen
Lotta Boman

Projektledare
Bodil Liedberg Jönsson

Sekreterare/ informationssamordnare
Anna Kinch