Samarbetet mellan kärnkraftskommuner i Sverige och i Europa

Kärnkraftkommunernas samarbetsorgan (KSO)

Kärnkraftskommunernas samarbetsorgan, KSO, etablerades 1977 för att skapa ett nätverk för de fem svenska kommunerna med kärntekniska anläggningar; Kävlinge, Nyköping, Varberg, Oskarshamn och Östhammar.

Oskarshamns kommun svarar för KSO:s administration och ekonomi.

Frågor av gemensamt intresse

Organisationen arbetar på olika sätt med frågor av gemensamt intresse för de fem kärnkraftskommunerna. Det kan exempelvis handla om gemensamma ståndpunkter och yttranden till regeringen i olika frågor som rör de fem kommunerna med kärntekniska anläggningar.

Studieresor

Sedan flera år genomför KSO studieresor till olika länder för kommunernas förtroendevalda och tjänstemän. Syftet är att skaffa sig ett internationellt perspektiv på energifrågorna och informera sig om förhållandena i andra länder och kommuner med kärntekniska anläggningar.

Ledamöter och ersättare i KSO 2019–2022

Ledamöter Andreas Erlandsson (S) och Karl-Erik Gustavsson (L) samt ersättarna Ingela Ottosson (M) och Ulf Sjöö (KD).

Samordnare och generalsekreterare för KSO är Ted Lindquist, Oskarshamns kommun, ted.lindquist@oskarshamn.se, 070-529 67 48.

Läs mer om Kärnkratskommunernas samarbetsorgan (KSO).

Europeiskt nätverk för kärnkraftskommuner – GMF

Det finns även ett organiserat samarbete mellan ett 60-tal kommuner i Europa som har kärntekniska anläggningar genom samarbetsorganisationen GMF, Group of Municipalities with Nuclear Facilities.

Inom GMF finns även ett nätverk för kärnkraftskommuner med kärnavfallsanläggningar i Europa (ENWD). Se GMF webbplats Group of Municipalities with Nuclear facilities (GMF)