Ansökan om stöd till föreningar

Friidrottsbana - mållinje i närbild. Foto.

Oskarshamns kommun har beslutat att med ytterligare två miljoner kronor stötta föreningar som med anledning av corona fått ett ekonomiskt bortfall under perioden 1 juli till 31 december 2020. Den första utlysningen av medel skedde för perioden april till juni.

I vissa fall kan förlorade intäkter vägas upp av insparade kostnader på exempelvis resor, tävlingsavgifter eller lokalhyror. Det gäller därför för respektive förening att se till helheten och vilka samlade ekonomiska konsekvenser föreningen får, inte bara för den enskilda aktiviteten. Vi ber er att ta hänsyn till detta i ansökan.

Vi kan komma att begära in underlag som styrker föreningens uppgifter.

I riktlinjerna finns information om vilka föreningar som kan söka, vilka slags kostnader som ges stöd för samt vilka prioriteringar som kommer att göras då medlen fördelas.

Vi behöver er ansökan senast den 31 oktober och förväntar oss att stödet kommer kunna betalas ut under december månad.

Klicka här för information och riktlinjer

Klicka här för att komma till ansökan

Har ni frågor angående ansökan är ni välkomna att kontakta:

Idrottsföreningar och övriga

Jonas Ström, 0491-880 00, jonas.strom@oskarshamn.se

Kulturföreningar

Nathalie Karlsson, 0491-880 00, nathalie.karlsson@oskarshamn.se.

Samlingslokaler och samhällsföreningar

Kristina Hägg-Blecher, 0491-880 00, kristina.hagg-blecher@oskarshamn.se.