Avverkning av döda träd

Avverkning döda träd

Runt om i kommunen finns en hel del döda träd som en följd av flera torrår. Död ved är viktig för många insekter men utgör också en fara om träden står alltför nära vägar, cykelbanor, fastigheter med mera. Med start vecka 36 påbörjas därför ett arbete med avverkning.

Under hösten är det områdena Kristineberg, Gröndal, Södertorn och Stångehamn som är aktuella. Framförallt gäller det döda träd nära väg, cykelbanor och cirka en trädlängds avstånd från tomtgräns. En del träd kommer bara att fällas för att utgöra död ved för insekter, svampar med mera.

Under tiden avverkningen pågår kan det på dessa platser vara lite besvärligt med exempelvis framkomligheten. Tack för att ni har överseende med detta!

För mer information, kontakta Kaj Eriksson 0491-880 00 eller Stefan Olheden 070-689 76 21.