Besparingar väntar

Svenska sedlar i olika valörer

Trots en relativt stark ekonomi under 2022, bedömer SKR att det kan bli stora underskott i flera kommuner och regioner redan 2023. Detta är något som påverkar alla kommuner, och för Oskarshamns kommun handlar det om att arbeta för att spara 40 miljoner kronor i verksamheterna under 2023.

Höga elräkningar, höjda räntor, dyr mat och höga priser på drivmedel. Som privatpersoner känner vi nog alla av inflationen och dess effekter på vår ekonomi. Men hur påverkas en kommun av allt som pågår i omvärlden? Det korta svaret är – ungefär på samma sätt. Precis som hemma i ditt hushåll måste vi som kommun se över våra utgifter, göra prioriteringar och hitta nya, smartare sätt att göra saker på.

Majoritetens budgetförslag har presenterats

På måndagen presenterade majoriteten, Socialdemokraterna och Moderaterna, sin budget. Budgeten är ett förslag och innan beslut tas presenterar också oppositionen sin budget.
Kommande års budget beslutas formellt i kommunstyrelsen den 29 november och kommunfullmäktige den 12 december.

För landets alla kommuner väntar nu två tuffa år, och Oskarshamns kommun är inget undantag. Det som händer nu i kommunen är att verksamheterna kommer arbeta med att hitta de besparingar som krävs. Under nästa vecka samverkas förslaget med de fackliga organisationerna.  

En del av besparingen föreslås genom en minskning på tjänster i kommunen, med fokus på de som inte arbetar närmast barn, elever eller brukare. Överlag kommer ambitionsnivån behöva sänkas i verksamheterna och såväl extern som intern service kommer att påverkas.

Kommunalråd Andreas Erlandsson (S) betonar att i jämförelse med tidigare år kommer budgeten behöva vara ett levande dokument, bland annat på grund av att den nationella budgeten inte presenterats ännu.  

 – Det är ett väldigt ovisst läge, vi vet inte vad som kommer från centralt håll men vi vet att vi har ett väldigt svårt läge framför oss, i alla fall de kommande två åren.

Kommunalråd Lucas Lodge (M) håller med och menar att man behöver titta 30 år bakåt i tiden för att hitta ett jämförbart läge:

 – Det är tufft, många har inte varit med om en liknande kris tidigare. Det är tufft både för privatpersoner och för kommuner.

En del beslut redan tagna

En del besparingar inför 2023 är redan beslutade, som att inte spola is på Arena Oskarshamn i vinter. Det sparar både pengar och energi – något som också är ett uppdrag i verksamheterna – bredvid uppdraget att hitta finansiella besparingar.

I majoritetens budget presenteras också flera förslag som i stället ökar kommunens intäkter, som att återinföra parkeringsavgift i centrala Oskarshamn, höja inträdet till simhallen för vuxna och höja avgiften för årskort i simhallen.  

Bakom de ökade kostnaderna för landets kommuner ligger den höga inflationen. Samtidigt höjs kommunernas kostnader för pensioner och sociala avgifter, och skatteunderlaget ökar inte i samma takt som verksamheternas kostnader gör.