Dags för medborgarundersökning

Fyller i en enkät

Vi vill att kommunen ska fungera så bra som möjligt och det är viktigt för oss att veta vad du tycker om vår kommun och våra verksamheter. Därför har vi även i år valt att delta i SCB:s medborgarundersökning.

1 200 invånare i åldern 18-84 år har slumpvis blivit utvalda att tycka till om kommunens verksamheter, medborgarnas inflytande i kommunen och kommunen som en plats att leva och bo på.

Vi har använt oss av SCB:s medborgarundersökning i flera år och svaren används i vårt arbete för att utveckla den kommunala servicen på olika sätt. Svaren ger en fingervisning om vad vi gör bra och inom vilka områden vi behöver bli bättre.

Det är frivilligt att delta, men vi är väldigt tacksamma om du som har fått enkäten tar dig tid att svara på den! Enkäten finns att svara på i pappersformat och på webben. I webbvarianten går det att svara på engelska. Det går även att få pappersenkäten på arabiska.

Sista dagen för att svara är den 29 oktober om du skickar in dina svar per post, om du använder webbenkäten är det den 2 november klockan 13.

Resultaten presenteras i december.

Tack för din medverkan!