Dags för medborgarundersökning

Fyller i en enkät

Vi vill att kommunen ska fungera så bra som möjligt och det är viktigt för oss att veta vad du tycker om vår kommun och våra verksamheter. Därför har vi även i år valt att delta i SCB:s medborgarundersökning.

1 200 invånare i åldern 18-84 år har slumpvis blivit utvalda att tycka till om kommunens verksamheter, medborgarnas inflytande i kommunen och kommunen som en plats att leva och bo på.

Vi har använt oss av SCB:s medborgarundersökning i flera år och svaren används i vårt arbete för att utveckla den kommunala servicen på olika sätt. Svaren ger en fingervisning om vad vi gör bra och inom vilka områden vi behöver bli bättre.

För första gången på tio år är det med nya frågor i medborgarundersökningen. Coronapandemin har haft stor påverkan på människors liv och vardag och därför har SCB valt att ta med frågor om den i årets enkät. Frågorna handlar exempelvis om de åtgärder som kommunen vidtagit med anledning av coronapandemin samt hur mycket man personligen har påverkats av pandemin och dess konsekvenser.

Det är frivilligt att delta, men vi är väldigt tacksamma om du som har fått enkäten tar dig tid att svara på den! Enkäten finns att svara på i pappersformat och på webben. I webbvarianten går det att svara på engelska, finska eller spanska. Det går även att få pappersenkäten på arabiska.

Enkäten skickas ut den 24-28 augusti och undersökningen pågår till den 3 november. Resultaten presenteras i december.

Tack för din medverkan!