Extra stöd till föreningar

teater på sommartorget

Oskarshamns kommun har beslutat att avsätta ytterligare 1 miljon kronor extra till föreningar i kommunen under 2021 med anledning av covid-19.

Stödet består av två delar:

  • 500 000 kronor finns som ett akutstöd till föreningar som är i en extraordinär situation. 
  • 500 000 kronor finns att söka som ett omställningsstöd gällande återstart och utveckling.


Generella regler:

  • Föreningen ska ha sitt säte i Oskarshamns kommun eller på annat sätt ha en anknytning till kommunen. En förening med säte i annan kommun kan endast få stöd för verksamhet som är anknuten till Oskarshamns kommun.
  • I förening med flera sektioner kan endast huvudföreningen få bidrag. 
  • Föreningens verksamhet bygger på demokratiska principer och barnrättslagen, följer svensk lagstiftning och är förenlig med principen om alla människors lika värde. 
  • Följande föreningar är inte bidragsberättigade: ekonomiska föreningar, politiska organisationer, studentföreningar, fackliga organisationer samt andra organisationer vars huvudsakliga uppgift är att tillvarata enskilda medlemmars yrkesmässiga eller ekonomiska intressen. 
  • Ansökan sker digitalt. 
  • Föreningar kan bli ombedda att komplettera sin ansökan om kommunen behöver mer information för att kunna ta ställning till ansökan.

Akutstödet

För denna del av stödet finns ingen ansökningsblankett. Stödet handlar om att hjälpa föreningar som hamnar i en extraordinär situation till följd av covid-19. Exempelvis kan det handla om att föreningen hamnar i ett läge där föreningen har svårt att betala sina löpande räkningar. 

Blir det aktuellt för föreningen att söka detta stöd så kan ni kontakta någon av kontaktpersonerna nedan.

Omställningsstödet

Detta stöd går att söka om föreningen behöver hjälp med att kunna återstarta eller ställa om föreningens verksamhet. Det kan innebära stöd för projekt, aktiviteter eller inköp av inventarier eller utrustning. För att söka detta stöd behöver föreningen beskriva vad föreningen behöver hjälp med via en digital ansökan.

En första ansökningsomgång sker under juni månad där sista ansökningsdatum är torsdagen den 24 juni.

Endast digitala ansökningar tas emot och E-tjänsten når ni via denna länk: https://minasidor.oskarshamn.se/ansokan_pandemistod_foreningar.

Observera att det krävs ett giltigt Bank ID för att logga in till tjänsten!

Kontaktpersoner

Välkommen att kontakta oss med frågor om stödet:

Idrottsföreningar och övriga:

Jonas Ström, telefon: 0491-76 40 15, jonas.strom@oskarshamn.se eller
Daniel Stenberg, telefon: 0491-76 40 16, daniel.stenberg@oskarshamn.se

Kulturföreningar:

Nathalie Karlsson, telefon: 0491-880 39, nathalie.karlsson@oskarshamn.se eller
Peter O Ekberg, telefon: 0491-76 40 43, peter.ekberg@oskarshamn.se

Samlingslokaler och samhällsföreningar:

Kristina Hägg-Blecher, telefon: 0491-76 42 82, kristina.hagg-blecher@oskarshamn.se.