Fastigheter på landsbygd får ändrad adress

Ett barn med armarna utsträckta i ett somrigt landskap med gräs och röda hus.

Enligt Svensk SIS standard för det som kallas belägenhetsadresser ska alla landsbygdsadresser bestå av ett bynamn, en siffra eller ett bynamn, gårdsnamn och en siffra.

I Oskarshamns kommun finns det mer än 1 000 landsbygdsadresser som ännu inte har en siffra på sin adress. Det ska vi på samhällsbyggnadskontorets kartavdelning nu ändra på.

Alla berörda fastighetsägare kommer få ett brev när adressen ändras. Adressändring till Skatteverket sker automatiskt.

Projektet kommer att hålla på fram till hösten 2023.