Fibernätet byggs ut

signering av bredbandsavtal 2021

Bredband via fiber är snabbt, driftsäkert och håller över tid. Därför satsar Oskarshamns kommun på att bygga ut fibernätet i Oskarshamns kommun, som en del i en ny bredbandsstrategi. Det sker genom tecknandet av ett samarbetsavtal med fiberleverantören IP-Only med målsättningen att så många hushåll och företag som möjligt ska få tillgång till bredband via fiber.

Satsningen, innebär att Oskarshamns kommun bygger en del av den kanalisation, (tomrör i marken), som behövs för att fibrera landsbygden, där kommersiella krafter inte räcker till. IP-Only kommer i och med kommunens satsning att fortsätta att bygga ut fibernätet i Oskarshamns kommun och erbjuda en öppen fiber.

– Samarbetsavtalet ger Oskarshamns kommun större möjligheter att medverka till att bredbandsutbyggnaden på landsbygden fortsätter och vi kan adressera de sammanhållande ”vita fläckar” som fortsatt finns i vår kommun. Tillgång till snabbt och driftsäkert bredband är avgörande för att hela kommunen ska kunna utvecklas och invånare ska kunna bo, driva företag och arbeta oberoende av geografi, säger Ingela Ottosson, vice ordförande, kommunstyrelsen, Oskarshamns kommun.

Samarbetsavtalet med IP-Only och bredband via fiber är en viktig byggsten i arbetet med att säkra en digital infrastruktur också utanför våra tätorter.

– Det ligger ett brett gemensamt parlamentariskt samarbete bakom både strategi och samverkansavtal. Nu avsätter vi resurser för att långsiktigt säkra att hela Oskarshamns kommun ska vara en del av den pågående digitaliseringen av samhället och invånare kan ta del av digitala välfärdstjänster, grundläggande samhälls- och företagstjänster och inte minst en omfattande arbetsmarknad och tillgång till kultur, säger kommunstyrelsens ordförande Andreas Erlandsson.

– Vi ser ett stort intresse för fiber i området, precis som vi gör i hela Sverige, vilket är glädjande då utbyggnaden är beroende av att tillräckligt många beställer. Det blir inte billigare eller enklare än just nu, vilket många också förstått. Med ett gott samarbete med Oskarshamns kommun och våra mångmiljoninvesteringar i området ser vi nu fram emot ge Oskarshamnsborna den snabbaste och säkraste internetanslutningen som finns, säger Jan Gunnarsson, kommunansvarig på IP-Only.

Det nya samarbetsavtalet sätter riktlinjerna för fiberutbyggnad och kommer att följas av en handlingsplan med en stegvis utbyggnad med tillhörande avtal. Målet med avtalet, i kombination med övriga insatser i den nya strategin, är att samtliga hushåll och företag ska kunna erbjudas tillgång till snabb och driftsäker digital infrastruktur till utgången av 2023.

Först ut att ta del av Oskarshamns kommuns utökade stöd till fiberutbyggnad är projektet Kristdala etapp 2 som omfattar Krokshult och Ishult med flera, inom Oskarshamns kommun. Utbyggnaden är beroende av att tillräckligt många beställer, precis som i övriga områden.

Den nya bredbandsstrategin omfattar ett antal olika insatser för att öka takten i bredbandsutbyggnaden. Strategin lyfter fram fortsatt samverkan med viktiga myndigheter och marknadens olika bredbandsaktörer, stöd till lokala fiberinitiativ, samförläggningsmöjligheter och bidragsutlysningar och en kombination av bredbandstekniker för att säkra en digital infrastruktur i hela Oskarshamn.

Den 19 januari antog Kommunstyrelsen i Oskarshamns kommun förslaget till reviderad bredbandsstrategi med tillhörande samverkansavtal.