Förslag till ny avfallsplan och föreskrifter för avfallshantering

Insamling av hushållsavfall

Varje kommun måste enligt lagen ha en avfallsplan och föreskrifter om hur man hanterar avfallet. Kommunalförbundet KSRR, där Oskarshamns kommun är medlem, har tagit fram ett nytt förslag på en så kallad renhållningsordning som ska gälla för åren 2021-2028.

Avfallsplanen innehåller mål, strategier och åtgärder för hur man ska utveckla hanteringen avfallet inom KSRR:s medlemskommuner fram till 2028. Den innehåller också bestämmelser och anvisningar för avfallshanteringen och tydliggör även vem som är ansvarar för vad; kommunen, den enskilde eller KSRR.

Samrådsversioner av förslag till renhållningsordning finns tillgängligt för granskning på KSRR:s webbplats fram till 4 september 2020.

Eventuella synpunkter ska vara KSRR tillhanda senast 4 september 2020.

 Mer information finns på KSRR:s webbplats