Frivilliga resursgruppen söker fler medlemmar

Man från frivilliga resursgruppen (FRG) handlar mat

Frivilliga resursgruppen (FRG) är en resurs i den kommunala krisberedskapen med kommunen som huvudsaklig uppdragsgivare. Oskarshamns kommun har sedan flera år ett avtal med FRG om att använda deras tjänster i exempelvis kris och störning, när kommunens ordinarie resurser behöver förstärkas. Ett färskt och gott exempel är coronapandemin, då FRG hjälpte till med inhandling av matvaror. Ett annat exempel är att FRG varit med vid skogsbränder de senaste åren.

Är du intresserad av att vara med i FRG i Oskarshamn? Läs mer och skicka in din intresseanmälan via frivilligaresursgruppen.se.