Gång- och cykelbana byggs längs Stångehamnsvägen

Röjningsarbete inför gång- och cykelväg

Under hösten kommer en ny gång- och cykelbana att byggas längs Stångehamnsvägen, från Middelfartsvägen ut till Stångehamns ö.

Gång- och cykelbanan kommer att följa Stångehamnsvägen på vänstra sidan ut mot Stångehamn. Arbetet har redan startat med röjning och avverkningsarbete. Nästa vecka påbörjas själva grävningsarbetena och målet är att gång- och cykelbanan ska vara klar till årsskiftet.