Gångbron över Norra Fabriksgatan stängs av

Gångbron över Norra fabriksgatan

Inom kort startar arbetet med att höja gång- och cykelbron över Norra Fabriksgatan, mellan Dammgatan och Repslagaregatan. Den gamla bron ska rivas och en ny högre bro kommer att byggas på befintliga pelare. Detta innebär att bron kommer att vara avstängd från och med onsdagen den 10 mars fram till och med vecka 26.

Även biltrafik kommer att påverkas genom att ett körfält stängs av.

Projektet är en del av åtgärderna för framtida stora och höga transporter av bland annat vindkraftverk från hamnen.