Hämta ditt barn utomhus

Tecknad person med stoppskylt i handen

På grund av de skärpta allmänna råden i länet och för att begränsa smittspridning gäller följande i våra förskolor:

  • All lämning och hämtning på förskolor och skolor sker utomhus. Undantag kan behöva göras i början och slutet av dagen med hänsyn tagen till den enskilda förskolans förutsättningar men huvudregeln är lämning/hämtning utomhus.
  • Inga besök inne på förskolor tillåts.
  • Utvecklingssamtal sker digitalt.
  • Ingen uthyrning tillåts av lokaler på förskolor

Beslutet gäller från och med den 12 november 2020 till och med 15 januari 2021.

From 12 November 2020 until 15 January 2021, the following measures are applied in order to decrease the risk of spreading the infection:

  • All leaving and picking up children at preschools and schools are done outdoors. Exceptions may need to be done at the beginning and end of the day, taking into account the individual preschool's conditions, but the main rule is leaving/picking up outdoors.
  • No indoor visits allowed at preschools.
  • (Swedish: utvecklingssamtal) will be held digitally.
  • Renting (out) any of the preschools’ facilities/premises is not allowed.