Hyror för kommunens lägenheter förhandlade

Ett vit enplanshus med bakgård.

Hyresförhandlingen är nu klar och bostadshyror för de lägenheter som Oskarshamns kommun hyr ut höjs med 5 procent från och med 1 januari 2023. För de hyresgäster som har kallhyra är höjningen 2,5 procent.

Retroaktiv hyra för januari–april kommer att delas upp på hyresavierna för maj–augusti.