Inbjudan till workshop Framtidens landsbygd

En kvinna sitter vi en sjö och dricker kaffe.

Välkommen på en digital workshop med möjlighet att påverka utvecklingen av våra landsbygder. Var med och delge dina visioner, idéer och tankar om framtiden.

Nu tar vi fram en gemensam strategi och riktning framåt och vi vill ta tillvara engagemang och skapa delaktighet för utveckling av landsbygden i Oskarshamns kommun.

Varför gör vi detta?

Föreningen Astrid Lindgrens Hembygds och Kustlandets uppdrag är att fördela ut pengar för lokal landsbygdsutveckling, Leaderstöd. Fördelningen görs med hjälp av en strategi som visar på utvecklingsbehov, och förutsättningar, vilka mål vi har och hur dessa mål ska uppnås. Vi vill ta tillvara engagemang och skapa delaktighet för utveckling av vårt områdes landsbygder, men också stimulera idékraft och stärka nätverkande i de lokala bygderna.

Varför är din åsikt viktig?

Våra landsbygder är alla unika, alla platser har sina behov och förutsättningar. Vi är därför måna om att samla in din landsbygds behov, utmaningar, möjligheter, svagheter, styrkor och drömmar om framtiden.

När: tisdag 20 april 2021
Tid: klockan 18.00 – 20.00
Var: Digitalt möte via verktyget Zoom

Anmälan: Senast 19/4 till info@alhembygd.se eller gustaf@kustlandet.com.

Deltagandet är kostnadsfritt. Vid anmälan får du en länk till Zoom, där vi möts digitalt.

Vem får vara med?

Alla som vill vara med och påverka utvecklingen i Oskarshamns kommun: föreningar, företag, organisationer, privatpersoner och andra nätverk som är intresserade av hållbar utveckling av sin bygd.

Program

 • Kort presentation av Leader Astrid Lindgrens
  Hembygd och Kustlandet om vad som har hänt under 2014-2020.
  Presentation av några projekt som har gett stor
  inspiration och hållbart avtryck.
 • I en gemensam workshop kommer vi att samtala
  om utvecklingen av Oskarshamns kommun och
  samla ihop idéer och tankar.
  - Vad är viktigt för din bygd?
  - Vilka styrkor och möjligheter finns det?
  - Finns det svagheter och hot?

Processledare för mötet är Ingmarie Söderblom.

Läs mer om leaderområdena i Oskarshamns kommun: www.astridlindgrenshembygd.se och www.kustlandet.com/.

Besvara en enkät

Om du inte kan vara med på workshopen, kan du här anonymt besvara en enkät:

https://www.astridlindgrenshembygd.se/uncategorized/inbjudan-workshop-framtidens-landsbygd/ eller http://www.kustlandet.com/sv/framtid/strategi/

Arrangör: Föreningarna Astrid Lindgrens Hembygd och Kustlandet tillsammans med Oskarshamns kommun.

Tänk om drömmen för din landsbygd kan bli sann!