Inkomstkontroll för 2020

Brev med rubriken "Inkomstkontroll för år 2020"

Nu har vi kontrollerat avgifter för förskole- och fritidshemsplacering utifrån inkomst för året 2020. Om du har fått ett brev om detta har du betalat för lite för barnomsorgen för år 2020, i förhållande till din inkomst. Kontrollen gör vi mot Skatteverket och din taxerade inkomst.

Om du har betalat för lite beror det på att du har angett för låg inkomst till oss.  Detta skriver du in i e-tjänsten för förskola, skola och fritidshem. 

Brevet innehåller beräkning på vad vi fakturerat under 2020 och vad nya beräkningen är på enligt taxerade inkomsten för 2020. 

Fakturorna skickas ut under sista veckan i september.

Avbetalningsplan

Vid behov av en avbetalningsplan kan du kontakta Servicecenter när fakturan har kommit. 

Om jag betalat för mycket

Det finns också vårdnadshavare som vid kontrollen visat sig betalat för mycket i avgift, och som kommer att få en återbetalning. Mer information om det kommer i slutet av oktober. 

Här kan du läsa mer om inkomst- och sambokontroll