Inspirationsföreläsning

vid eckern med eu- och leaderlogga för projektet Mera ut.

Välkommen på inspirationsföreläsning! 
I samverkansprojektet Mera ut kommer vi under våren att erbjuda inspirationsföreläsningar till er som arbetar inom besöksnäring, anordnar event eller möter besökare.

Den pågående pandemin har minst sagt satt besöksnäringen och företag på prov utifrån olika perspektiv. Den har bland annat påverkat och förändrat kundernas konsumentbeteenden och trender. Förändringarna har bidragit till fler svenska besökare med nya behov i landet. Som företag och aktörer på en destination behöver vi ha förståelse för de här nya behoven, vi behöver därför kunna anpassa oss efter marknaden och fånga upp den svenska gästen.

Föreläsningen ”Den svenska besökaren”, kommer att gå igenom nya konsumentbeteenden och behov som har uppstått, hur vi som företag kan möta dessa och hur vi kan ta vara på trenderna hos den svenska målgruppen.

Föreläsningen sker digitalt via Teams och kommer att spelas in. Har du inte möjlighet att delta, hör av dig så skickar jag en länk efteråt.

Datum: 7 april, klockan 11.00–12.00.

Vill du delta, skicka namn och mejladress till niina.nordlund@oskarshamn.se.

Varmt välkommen!

Niina Nordlund
Projektledare Mera ut