Jodtabletter och information till alla i den nya yttre beredskapszonen

De två byggnaderna i vid kärnkraftverket i Simpevarp där reaktorerna O1 och O2 finns.

Med start den 25 april gör Länsstyrelsen Kalmar län ett utskick med information om de nya beredskapszonerna kring svenska kärnkraftverk. I samband med det delas jodtabletter ut till dem som bor eller arbetar i den nya yttre beredskapszonen för kärnkraftverket. Arbetet med förändrade beredskapszoner har pågått i flera år och har inget att göra med kriget i Ukraina.

Regeringen har beslutat om nya beredskapszoner för svenska kärnkraftverk. Beslutet börjar gälla från och med den 1 juli 2022. Arbetet med förändringarna påbörjades 2017 efter att Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) presenterat en utredning som analyserat erfarenheter efter kärnkraftsolyckan i Fukushima i Japan 2011. Förändringen innebär att det ska finnas en inre och en yttre beredskapszon med en ungefärlig sträckning på 5 respektive 25 kilometer runt kärnkraftverket. Det är områden där länsstyrelsen tillsammans med andra myndigheter förbereder olika skyddsåtgärder. Läs mer om beredskapszonerna och se karta på Länsstyrelsens webbplats.

Information om särskilda rutiner

I beredskapszonerna ska det finnas förhandsutdelade jodtabletter och information om särskilda rutiner för den som bor i en kärnkraftskommun. Det ska finnas planering för att vistas inomhus eller utrymma till en annan plats om det blir nödvändigt. Förändringen av zonerna gör att fler än tidigare ska få jodtabletter, som delas ut för att skydda allmänheten vid en kärnkraftsolycka.

Delas ut under april och maj

Utskicket av information och jodtabletter sker med posten till folkbokföringsadressen och går till både permanentboende och fritidshusägare i området. Även företag, skolor och verksamheter i området omfattas av utskicket. Jodtabletterna kommer att delas ut under april och maj, med start den 25 april. Det är Länsstyrelsen Kalmar län som ansvarar för utdelningen av jodtabletter, på uppdrag av regeringen.

Inga nya jodtabletter i år

Boende och verksamheter som finns ungefär 12–15 kilometer från kärnkraftverket fick jodtabletter 2021. I år får de inga nya jodtabletter, men de kommer att få information om de nya beredskapszonerna och en uppmaning att behålla jodtabletterna från 2021. Om familjer eller verksamheter behöver fler eller har frågor om utdelningen av jodtabletter så går det bra att kontakta länsstyrelsens krisberedskapsenhet som du också kan nå via e-post: kalmar@lansstyrelsen.se eller telefon: 010-223 80 00.

Mer information

Nya beredskaps- och planeringszoner (Strålsäkerhetsmyndigheten) 

Fakta om jodtabletter (Strålsäkerhetsmyndigheten)

Mer om hur Oskarshamns kommun arbetar med kärnenergiberedskap