Klipp häcken

Klippa Häcken för våra gående, cyklister och bilar

Trafiksäkerheten vid din tomt

För att trafiken på gator i bostadsområden ska vara säker krävs det fri sikt. Häckar, buskar eller annat som växer ut från en tomt får inte skymma sikten. Växterna får inte heller växa ut över gång- och cykelbanor. Tänk på små barn inte syns om din häck, staket eller mur är för hög. Förelsehindrade och synskadade är extra utsatta för grenar som hänger ned över gångbanan.

Mer information om trafiksäkerheten vid din tomt