Minnesmonument för veteraner

Veteranmonument i Stadsparken

Under året har ett minnesmonument för att hedra utlandsveteraner färdigställts i Stadsparken.

Genom monumentet vill Oskarshamns kommun hedra personer som har deltagit eller deltar i internationella operationer, militära eller civila/humanitära. Vid minnesplatsen kan veteraner, men också vänner, anhöriga och andra, samlas för att minnas och hedra veteranernas insatser för fred och frihet. Invigningen var planerad till FN-dagen den 24 oktober, men på grund av pågående pandemi är den senarelagd till våren 2021.

Monumentet är utfört i grå granit från stenbrott i kommunen. Minnesplatsen har tagits fram i dialog med lokala veteraner och Veteranförbundet i Kalmar län.