Misstänkt förgiftad katt

Katt och mus ligger i gräset

Samhällsbyggnadskontoret har nyligen mottagit information om ett misstänkt förgiftningsfall hos katt som kan ha orsakats av musgift som innehåller ämnet alfakloralos.

Användning av musgift med alfakloralos är sedan 17 december 2019 förbjuden för alla andra än yrkesmässiga användare som genomgått utbildning och har ett så kallat klass 1 SO-tillstånd.

Katten som misstänks ha förgiftats av alfakloralos hittades i området runt Källgatan i centrala Oskarshamn. Samhällsbyggnadskontoret uppmanar därför boende och fastighetsägare i detta område att vara uppmärksam på om musgift med alfakloralos används. Musgift med alfaklorlos får enligt användningsvillkoren inte användas i miljöer där katter kan förväntas förekomma.

Den som saknar tillstånd ska omedelbart lämna in produkterna som farligt avfall till Storskogens återvinningscentral.

Mer information finns på Kemikalieinspektionens hemsida.

Vid misstänkt förgiftning

Om du misstänker att ditt husdjur blivit förgiftat ska du genast kontakta veterinär och anmäla detta till kommunen.
Misstänker du att någon person fått i sig musgift ska du genast kontakta Giftinformationscentralen eller en läkare.