Naturtroget konstverk pryder nya loungen på Solbacka

Konstnären Gösta Holmér framför sitt konstverk Urträdet.

Som en del i ombyggnaden av äldreboendet Solbacka har konstnären Gösta Holmér skapat ett konstverk i form av ett stort, naturtroget träd som placerats i den nya loungen. Konstverket har fått namnet "Uträdet".

Gösta Holmér har arbetat med skivor i furu som har limmats ihop i skikt och sedan bearbetats med motorsåg. Trädet pryder nu en av de stora betongpelarna i loungen och Holmér har inspirerats av ekträd, olivträd och korkträd när han har format sitt konstverk.

Konstverket väcks till liv med hjälp av löv, steglitsfåglar och en uggla – allt utfört i materialet trä. Att det just blev steglitsar beror på att kvarteret där Solbacka ligger heter just Steglits.

Gösta Holmér har arbetat i sin ateljé i Blankaholm och sedan fraktat hit trädet i sektioner för att montera det på plats runt betongpelaren.

Kommunens konstansvarige Fredrika Jern är mycket nöjd med konstverket som nu står på plats.

– Konst har inverkan på människors välmående och kan väcka fina minnen hos de boende, säger hon. 

Förutom att konstverket gör loungen trevligare och mer inbjudande, är tanken att det även ska fungera som en naturlig mötesplats och samlingspunkt. Det finns till exempel sittmöjligheter runtomkring konstverket och med tanke på detaljrikedomen finns det mycket att titta på och diskutera kring.