Nu är översiktsplanen ute på samråd

Ett barn med armarna utsträckta i ett somrigt landskap med gräs och röda hus.

Oskarshamns kommun har tagit fram ett förslag till översiktsplan som är på samråd under tiden 7 juni till den 15 augusti 2021. Planprocessen består av ett samråd, en utställning och ett antagande. Samrådet syftar till att förbättra kommunens beslutsunderlag. 

Förslaget till ny översiktsplan hittar du här på oskarshamn.se.

Från och med vecka 24 kan du också ta del av förslaget på biblioteken i Oskarshamn, Figeholm, Kristdala, och Påskallavik samt i servicecenter i stadshuset.  

Om översiktsplanen

Översiktsplanen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas på ett långsiktigt hållbart sätt och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras och omfattar hela kommunen. Alla kommuner ska enligt Plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan. 

”Hur Oskarshamns kommun planerar och utvecklar framtidens samhälle påverkar invånarnas vardagsliv. Vi vill vara en attraktiv kommun, där människor vill bo, arbeta och leva. Det är människorna som får kommunen att växa och utvecklas" säger Andreas Erlandsson, ordförande kommunstyrelsen. 

”Det känns bra att vi tar ett brett hållbarhetsgrepp och samtidigt tar tillvara hela kommunens potential" säger Ingela Ottoson, förste vice ordförande kommunstyrelsen.

Digitala informationsträffar   

Vid två tillfällen under samrådstiden bjuder vi in dig till en digital informationsträff då du kan koppla upp dig till ett Teams-möte. Vid mötet får du lyssna på information om översiktsplanen och om du vill kan du ställa frågor till utvecklingschef Henrik Andersson, planchef Regina Laine och planarkitekt Adam Hörnedal.

”Vi hoppas att många, såväl privatpersoner som företag, föreningar och organisationer engagerar sig för vår gemensamma framtid i kommunen genom att skicka in sina synpunkter, tankar och idéer under samrådstiden. Tillsammans blir det bättre!” säger Henrik Andersson, utvecklingschef Oskarshamns kommun. 

Välkommen att anmäla dig till någon av de informationsträffarna nedan:

Informationsträff 1: 30 juni, klockan 18-20 – anmäl dig här

Informationsträff 2: 7 juli, klockan 18-20 – anmäl dig här

Vi vill ha dina synpunkter  

Senast den 15 augusti 2021 behöver vi få dina skriftliga synpunkter. Synpunkter på förslaget kan lämnas med e-post till oversiktsplan@oskarshamn.se eller med vanlig post till Oskarshamns kommun.

Märk mejlet eller kuvertet med ”Synpunkter översiktsplan”. 

Postadress till Oskarshamns kommun 
Oskarshamns kommun  
Kommunstyrelsen  
Box 706 
572 28 OSKARSHAMN 

Om du har frågor angående förslaget till översiktsplan så är du välkommen att mejla till oversiktsplan@oskarshamn.se.