Nu inleds förvandlingen av Skeppsbrokajen

Skiss Skeppsbrokajen

Förra veckan berättade vi om byggstarten av Hamntorget, det nya området på Norra kajen. Nu tas ytterligare ett steg i utvecklingen av Inre hamnen och stadens strävan att närma sig vattnet. Med start i mitten av maj påbörjas förvandlingen av Skeppsbrokajen till en mötesplats med grönskande gång- och cykelstråk.

Mitt på den långa kajsträckan mellan stationshuset/färjeterminalen och Brädholmen ska en havsnära mötesplats skapas, där bänkar och andra sittmöbler kommer att placeras ut på ett trädäck. För att skilja järnvägen från den nya gång- och cykelvägen skapas stora planteringsytor med perenner, buskar och träd. 

I mitten av maj intar grävmaskinerna Skeppsbrokajen för att påbörja en omfattande kajförstärkning, som måste genomföras innan gång- och cykelstråket kan bli verklighet. NCC kommer att utföra arbetet i två etapper, som beräknas vara klara i sin helhet sista veckan i november.

I början av maj inleddes dessutom första etappen i byggnationen av det nya området Hamntorget på Norra kajen. Även här planeras ett nytt offentligt rum med plats för umgänge och möten precis vid vattenkanten. Läs mer om byggnationen av Hamntorget i tidigare nyhet.