Ny e-tjänst för att ansöka om skolskjuts

Padda P och Pappret berättar om e-tjänster

Nu lanserar vi en e-tjänst för att söka skolskjuts!

Elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola som har Oskarshamns kommun som hemkommun har rätt till skolskjuts om avståndsreglerna uppfylls eller om hen kan hävda trafikförhållande, funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet. De elever som uppfyller avståndsreglerna beviljas skolskjuts per automatik.

Om skolskjuts däremot önskas på grund av trafikförhållande, funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet behöver en särskild ansökan skickas in. Tidigare har denna typ av ansökan gjorts via en pappersblankett. I och med att vi lanserar e-tjänsten förenklar vi ansökningsförfarandet för vårdnadshavare, bland annat genom att personuppgifter redan är ifyllda samt att ingen blankett behöver skrivas ut och skickas iväg per post. E-tjänsten kommer även förenkla kommunens administration för handläggningen och beslutsfattandet.  

E-tjänsten för skolskjutsansökan finns på Mina sidor där även kommunens övriga e-tjänster finns samlade. Direktlänk till e-tjänsten är minasidor.oskarshamn.se/skolskjuts. För att kunna söka skolskjuts via e-tjänsten krävs det att vårdnadshavarna har giltig e-legitimation (BankID eller FrejaID+). Vidare krävs det att eleven är skriven i Oskarshamns kommun.

Vid frågor om ansökningsförfarandet bistår Servicecenter som alltid med hjälp. Du når dem på 0491-880 00 eller kommunen@oskarshamn.se