Nya beredskapszoner från och med 1 juli

De två byggnaderna i vid kärnkraftverket i Simpevarp där reaktorerna O1 och O2 finns.

Från och med 1 juli förändras beredskapszonerna runt Oskarshamns kärnkraftverk.

Förändringen innebär att länsstyrelsen förberett och förnyat planeringen för statlig räddningstjänst och olika skyddsåtgärder som kan bli aktuella om det sker en olycka.
Fler personer blir berörda då zonerna runt kärnkraftverket blir större. De som bor 25 kilometer från kärnkraftverket ska vid det här laget ha fått utdelad information samt jodtabletter hem till sig. Att inta jodtabletter ofta i kombination med att stanna inomhus, är en av skyddsåtgärderna som omfattas av planeringen.

För dig som bor eller har fritidshus inom de nya zonerna är det viktigt att ta del av förhandsinformationen för att ha en egen bra beredskap.

Mer om kärnenergiberedskap finns på länsstyrelsens webbplats