Nya skarpare restriktioner för länet

Regionala rekommendationer

Nya regionala rekommendationer från 1 april

Kalmar län har just nu en hög och ökande smittspridning av covid-19. Med anledning av det kritiska läget har smittskyddsläkaren beslutat om regionala rekommendationer, som träder i kraft den 1 april. De skärpta rekommendationerna gäller alla som bor eller vistas i länet, även dig som är vaccinerad.

  • Undvik alla andra kontakter än de du bor tillsammans med. Det gäller oss alla oavsett ålder
  • Arrangera eller besök inte sammankomster i samband med påskhelgen.
  • Använd munskydd i kollektivtrafiken oavsett tid på dygnet, så länge det finns en utbredd smittspridning i länet.
  • Använd munskydd på arbetsplatser upp till sju dagar efter det att arbetstagare med konstaterad infektion har vistats i verksamheten i smittsamt skede, om inte tillräckligt avstånd mellan medarbetare kan säkerställas.

Fortsätt också att följa de nationella råden och rekommendationerna.

Dina val gör skillnad.
Det är bara tillsammans vi kan minska smittspridningen.

Pressmeddelande från Region Kalmar län om nya restriktioner.

Nationella råd och rekommendationer, Folkhälsomyndighetens webbplats.