Nytt beslut om när barn och elever kan gå till förskola och skola trots milda symtom

Barn som leker med bil på förskola

Folkhälsomyndigheten har uppdaterat sin vägledning för när barn och elever kan gå till förskola och skola, trots milda förkylningssymtom. Med anledning av detta ändrar nu Oskarshamns kommun sina riktlinjer enligt nedan.

Information in English: Updated guidelines regarding testing and when children with symtomps can return to school. 

Nytt beslut

Från och med den 10 september gäller följande:

  • Vid ett negativt provsvar på ett covid 19-test kan barnet återgå till skola och andra verksamheter, såvida barnets allmäntillstånd tillåter.
  • Vid ett positivt provsvar ska barnet stanna hemma enligt de förhållningsregler som smittskyddsläkaren meddelar. Barnet ska stanna hemma minst 2 dygn efter feberfrihet och allmän förbättring, samt minst 7 dagar efter symtomdebut. I de fall barnet därefter har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan barnet återgå till skola och annan verksamhet.
  • Tas inget prov ska barnet stanna hemma så länge barnet har symtom samt ytterligare 2 dygn utan symtom. Under hela denna period ska kontakt med personer utanför hushållet undvikas. Om barnet, 7 dagar efter insjuknandet, fortfarande har lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan dock barnet återgå till skola och annan verksamhet. Ovanstående upprepas vid varje nytt infektionstillfälle.

Rekommendation gällande testning

Barn i förskola

I enlighet med Folkhälsomyndighetens vägledning rekommenderas barn i förskoleålder i första hand att stanna hemma utan testning för covid-19. Vid behov av sjukvårdsrådgivning kontaktas 1177 eller ordinarie hälsocentral.

Barn i förskoleklass, grundskola och ungdomar i gymnasieskola

Barn och unga i skolåldern rör sig mer ute i samhället än yngre barn och bör därför testas vid förkylningssymtom. Ungdomar mellan 13 och 17 år behöver själva logga in på 1177.se för att beställa provtagning. 1177 skriver mer om hur ungdomar kan skaffa BankID eller Freja eID Plus, som behövs för att logga in.  

Att testa barn och ungdomar

Covid 19-prov på barn under 16 år bör i första hand tas av hälso- och sjukvårdspersonal. Anledningen till detta är att egenprovtagning ännu inte är fullständigt utvärderad för barn. För ungdomar över 16 år tillämpas egenprovtagning enligt samma rutiner som för vuxna. Läs mer om detta på www.1177.se

Hur får skolan reda på vilket provsvar barnet/eleven får?

Får barnet/eleven ett positivt provsvar tar vårdnadshavaren/eleven kontakt med de individer/verksamhetsansvariga som smittskyddsläkaren uppmanar till.
Någon särskild rapportering av barns och elevers negativa provsvar görs inte. Vårdnadshavare och elever förhåller sig till riktlinjerna och rapporterar frånvaro enligt ordinarie rutin.

Råd och vägledning

Här håller du dig uppdaterad på Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 1177 kontaktar du för råd och vägledning om sjukdomar och symtom. På Oskarshamns kommuns hemsida håller du dig uppdaterad om hur vi tillämpar rekommendationerna. Har du frågor är du välkommen att ställa dem till ditt barns rektor eller mejla till bildningskontoret@oskarshamn.se