Ombyggnad Norra Strandgatan

Norra Strandgatan

Torsdag–fredag, 8–9 april, kommer asfalteringsarbeten att utföras på Norra Strandgatan. Gatan kommer att stängas av mellan Jungnergatans västra och östra anslutning, och omledning av trafiken sker via Jungnergatan.

Sedan i höstas pågår en ombyggnad av Norra Strandgatan, mellan Jungergatans västra och östra anslutning.

Projektet är en del av "Inre hamnen"-projektet och följer den detaljplan som togs fram för att möjliggöra byggnation av bostäder på norra hamnen.
Gatan flyttas cirka 8 meter mot söder (mot kajen).

Välj om möjligt annan väg

För att underlätta framkomligheten uppmanar vi personbilstrafiken att använda Pilgatan och Jungnergatan som tillfart till hamnområdet.