Oskarshamns kommun uppgraderar ekonomisystem och kontoplan

En gul pratbubbla med svart utropstecken i mitten.

Vid årsskiftet 2020/2021 driftsätter Oskarshamns kommun ett tvåårigt utvecklingsprojekt vars syfte är att förbättra och modernisera både ekonomisystem och arbetsrutiner.

Driftsättning av detta projekt äger rum i flera etapper under främst januari och februari månad och påverkar samtliga kommunens olika verksamheter. Det innebär bland annat:

Kundfakturor

Utställda kundfakturor skickas ut något senare från kommunens verksamheter jämfört med normala rutiner. Detta är en engångsföreteelse och vi ber samtliga kommunens kunder att vara uppmärksamma på detta under de kommande två månaderna.

Leverantörsfakturor

Många leverantörer har fått betalt i god tid innan fakturans sista betaldatum. Detta är en engångsföreteelse med anledning av uppgraderingen.

Referensnummer

Samtliga kommunens verksamheter byter referensnummer från och med årsskiftet 2020/2021. Det elvasiffriga referensnumret har bytts ut mot ett sexsiffrigt referensnummer. Det är alltid beställarens ansvar att uppge korrekt referensnummer vid köp av en vara eller tjänst som ska faktureras till kommunen. Korrekt referensnummer är en förutsättning att fakturan ska kunna hanteras i tid och att leverantören ska kunna få betalt inom 30 dagar.