Nu har vaccinering av prioriterade grupper startat

Vaccination, en person får en spruta i armen.

Sedan en tid tillbaka pågår planeringen för hur vaccinationerna mot covid-19 ska genomföras i länet. Efterhand som vaccinerna blivit godkända kommer produktion och leveranser att komma igång med kort varsel.

På måndagen den 4 januari vaccinerades de allra första personerna i Oskarshamns kommun, boende på Hantverksgatan 17. 

Vaccinationerna mot covid-19 är kostnadsfria och ges i två doser vid två tillfällen med ett antal veckor mellan dos ett och dos två. Observera att allmänheten ännu inte kan boka tider för att vaccinera sig mot covid-19, de som ingår i priogrupp ett kommer att vaccineras genom kommunerna.

Du som är anhörig till någon som ingår i priogrupp 1, som bor på särskilt boende eller har hemtjänst, får gärna prata med din anhöriga om att vaccinationen är på gång och hur det kommer gå till.  

De som först kommer att erbjudas vaccin är:

  • Personer som bor på särskilda boenden för äldre, särskilda boenden för de som har stöd enligt LSS, har personligt assistans eller har hemtjänst.
  • Hushållskontakter till grupperna ovan.
  • Personal inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård och övrig omsorgspersonal som arbetar nära personer enligt ovan.

I grupp 2 att erbjudas vaccin:

  • Övriga personer som 70 år och äldre.
  • Övrig personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för att bli allvarligt sjuka i covid-19.
  • Övriga personer 18–69 år som tillhör riskgrupper.

Grupp 3 är övriga personer 18-69 år som inte är i riskgrupp.