Räddningstjänsten ingår i räddningsförbundet Räddningstjänsten Sydost från och med 1 januari

En brandmans hjälm i närbild.

Från och med den 1 januari 2023 har räddningsförbundet Räddningstjänsten Sydost tagit över ansvaret för räddningstjänstverksamheten i kommunerna Oskarshamn, Kalmar, Mörbylånga, Borgholm, Emmaboda, Torsås, Nybro, Högsby, och Mönsterås.

Medarbetare och verksamhet i de tidigare kommunala räddningstjänsterna, och de mindre räddningsförbunden i länet, har övergått till Räddningstjänsten Sydost som fortsätter att bedriva räddningstjänst i kommunerna i samma omfattning som tidigare. Brandstationerna i Oskarshamn, Simpevarp och Kristdala finns kvar, och att du som bor eller verkar i kommunen kan känna dig trygg med att räddningstjänsten kommer fortsätta fungera.

Samma utförare av brandskyddskontroll och sotning gäller som tidigare.

Varför bildas ett räddningsförbund?

De senaste åren har det ställts allt högre krav på den kommunala räddningstjänsten. Oron i omvärlden och ett förändrat säkerhetspolitiskt läge ökar också behovet av samverkan mellan räddningstjänsterna. Vi ser dessutom att kraven och utmaningarna kommer öka framöver. Efter ett par års utredningsarbete beslutade de nio kommunernas kommunfullmäktige under våren 2022 att det skulle bildas ett gemensamt räddningstjänstförbund.

Hur kommer förbundsbildningen påverka medlemskommunerna?

För de kommuner som idag har sin räddningstjänst organiserad i ett förbund (Emmaboda-Torsås och Borgholm-Mörbylånga) blir det formellt sett samma upplägg, där räddningstjänsten är en egen myndighet som inte är en del av kommunen.

För de kommuner som idag har sin räddningstjänst inom kommunen, däribland Oskarshamns kommun, blir det en större skillnad att gå in i ett förbund. För dessa kommuner kommer räddningstjänsten inte längre vara en del av kommunen med allt vad det innebär, för till exempel fakturor, verksamhetssystem, medarbetare med mera.

Operativt kommer dock ingen förändring märkas eftersom det operativa ledningssystemet redan är uppbyggt utefter det blivande förbundets geografi, där kommunernas räddningstjänster leds från larmcentralen i Kalmar.

Vilka kontaktvägar gäller?

Det officiella telefonnumret till Räddningstjänsten Sydost blir 0480-45 75 10.

Inledningsvis kommer nuvarande kontaktpersoner mot räddningstjänsten generellt kvarstå. Telefonnummer till lokal räddningstjänst och dess handläggare kommer initialt att vara samma som tidigare.

E-postadresser kommer från och med 1 januari 2023 att vara nya i form av förnamn.efternamn@rtso.se, samt info@rtso.se.

Förbundet kommer också att ha en ny webbplats, www.rtso.se, som driftsätts vid årsskiftet.

Remisser och övriga formella ärenden ska efter årsskiftet skickas till info@rtso.se alternativt till förbundets officiella postadress oavsett vilken kontaktperson eller kontaktväg ni har idag. Detta för att diarieföringen ska bli rätt. Förbundets postadress är:

Räddningstjänsten Sydost
Box 150
391 21 Kalmar

Vad gäller för leverantörer till räddningstjänsten?

Organisationsnummer för Räddningstjänsten Sydost är 222000–3301.

Från och med den 1 januari ska all fakturering till räddningstjänsten vara ställd till Räddningstjänsten Sydost, enligt följande anvisningar.

Fakturor bör helst skickas med e-faktura enligt nedan:

Fakturaadress: 2220003301
PEPPOL-ID: 0007:2220003301

I andra hand kan PDF-fakturor accepteras. Dessa ska skickas till invoice@rtso.se.

Referensnummer måste anges. För att få reda på referensnummer kan du kontakta din nuvarande kontaktperson på din lokala räddningstjänst.

Behövs av någon anledning en fysisk fakturaadress är den:

Räddningstjänsten Sydost
Box 333
391 23 Kalmar

Hur leds Räddningstjänsten Sydost?

Förbundsledningen styrs av en politisk direktion som under 2023–2024 utgörs av kommunstyrelsens ordförande i respektive kommun. Ordförande i direktionen är Henrik Bokor Nilsson (Torsås kommun), vice ordförande är Johan Jonsson (Emmaboda kommun) samt andra vice ordförande är Matilda Wärenfalk (Mörbylånga kommun).

Karl-Johan Daleén, tidigare räddningschef i Kalmar kommun har rekryterats som förbundsdirektör och Rutger Ekbrand, tidigare räddningschef på Öland har rekryterats som räddningschef.

Förbundsbildningen innebär inte någon förändring av den operativa ledningen av räddningstjänsten och dess resurser. Detsamma gäller TiB-verksamheten (tjänsteman i beredskap).