Så jobbar kommunen med snöröjning

Snöröjning

Se, det snöar! Vi är igång och snöröjer gator och vägar, men den stora mängden snö och det ihållande snöfallet har gjort att vi inte har hunnit överallt än. Vi jobbar på enligt den prioriteringslista vi har för snöröjning.

Skola, vård och omsorg och andra samhällsviktiga verksamheter – men också gång- och cykelbanor – kommer före till exempel bostadsgator. Alla områden kommer åtgärdas snarast. 

Här på oskarshamn.se hittar du mer information om hur vi jobbar med snöröjning. Tack för din förståelse, och ta det försiktigt i trafiken!

Hjälp med snöskottning

Som fastighetsägare ska du se till att eventuella gångbanor vid ditt hus skottas eller halkbekämpas, och så vill du såklart se till att post och tidningar kommer fram och att soptunnan blir tömd.

Vi har samlat en lista med företag/personer som du kan kontakta för snöskottning. Du betalar själv direkt till den som gör arbetet hos dig.