Så rustar kommunen för höga elpriser och effektbrist

Gata med parkerade bilar

Just nu är energisituationen i Sverige och Europa kraftigt ansträngd. De stigande elpriserna skapar oro hos många hushåll. Även kommunens verksamheter påverkas av höga elpriser och kommunen kommer att behöva minska energianvändningen.

Förutom de höga priserna finns det också en risk för att elen inte kommer att räcka för vissa timmar i vinter. Vi kan tillsammans förbättra situationen genom att minska elanvändningen.

Redan 2022 ser vi en rejäl ökning av elkostnaderna jämfört med 2021. Kommunen prissäkrar en stor del av elförbrukningen varje år. Prognosen för elpriset 2023 är mer än en fördubbling av elpriset jämfört med 2022. I pengar motsvarar det en kostnad för 2022 på 17 miljoner kronor och prognosen visar på en elkostnad på 36 miljoner kronor för hela kommunen under 2023.

Så sparar kommunen

Oavsett om man har ett fast elpris eller inte, så behöver vi alla hjälpas åt att sänka vår energianvändning. Inom den kommunala verksamheten görs en rad olika insatser som du kan läsa mer om nedan.

På uppdrag av den politiska ledningen kommer de kommunala verksamheterna undersöka och sammanställa möjliga effektiviseringar. Då undersöks till exempel vilka anläggningar som förbrukar mycket energi och vad vi kan göra för att både på kort och lång sikt minska energianvändningen.

Alla nämnder har fått i uppdrag att besluta om åtgärder som sparar energi. Alla verksamheter uppmanas till att vara sparsamma i sin energiförbrukning. 

På nationell nivå har alla statliga myndigheter har fått i uppdrag att minska energiförbrukningen med fem procent.

 – Det gäller inte oss som kommunal organisation men är ett mål som vi borde matcha. Det innebär att vi behöver spara en miljon kilowattimmar över året. Det är helt nödvändigt att se över vår förbrukning nu och göra justeringar så fort som möjligt. Vi behöver alla hjälpas åt för att spara el, säger kommundirektör Henrik Andersson.

Detta har vi beslutat om

 • Isbanan vid Arena Oskarshamn kommer inte att spolas i vinter. En genomsnittlig säsong behövs ungefär 700 000 till 800 000 kilowattimmar för att hålla banan med is. Besparingen i pengar blir omkring 1,3 miljoner kronor. 
 • Vi stänger bastur på dam- och herravdelning i simhallen. Relaxen hålls öppet som vanligt och den vedeldade bastun öppnar som planerat under vintermånaderna.
 • Vi begränsar öppettiderna i simhallens solstrand. 
 • Vi begränsar öppettiderna i simhallens rutschbanor. 
 • Nya rutiner för vilka belysningssteg som används i ishallen och idrottsparken. 
 • Vi sänker lufttemperaturen i ishallen, men inte när det spelas SHL-matcher.
 • Vi släcker LED-skärmen i idrottspark, förutom vid match.
 • Vi stänger bastur i sporthallar och motionsgård.
 • V har sett över tidsstyrning av belysning och ventilation.
 • Vi kommer se över om och hur det skulle fungera att släcka delar av gatubelysningen, men det är inte så enkelt som det låter beroende på hur det är kopplat. Där är det också väldigt viktigt att väga in trygghet och säkerhet innan vi börjar släcka ner.

Alla behöver hjälpa till att spara

För att hjälpa till att minska samhällets totala elförbrukning behöver alla hjälps åt att spara el. Som enskild finns det en rad åtgärder man kan göra för att få energismarta vanor.  

Genom att se över dina vanor och beteenden kan du börja göra skillnad redan idag.

Tips på energismarta vanor:

 • Sänk inomhustemperaturen – en grad minskar energianvändningen med 5 procent.
 • Släck lampor i rum du inte är i och byt till LED-lampor.
 • Diska i diskmaskin och undvik att spola av disken före.
 • Tvätta i fylld tvättmaskin och välj inte högre temperatur än nödvändigt.
 • Använd klädstrecket – häng kläderna för att torka utomhus när det går i stället för att använda torktumlare.
 • Vädra smart – om du behöver vädra: öppna mycket och vädra under kort tid, i stället för att vädra lite under lång tid.
 • Skippa standby – stäng av apparaterna helt när du inte använder dem. Och dra ur laddare när de inte används. 
 • Ställ in rätt temperatur i kyl och frys, +4 grader Celsius i kylen och -18 grader Celsius i frysen 
 • Frosta ur frysen om det bildats is i den.
 • Duscha kortare tid

Det finns hjälp att få

Klimat- och energirådgivning

Kommunens klimat- och energirådgivare ger kostnadsfri rådgivning om energieffektivisering och förnybar el. 

Mer information och kontakt till klimat- och energirådgivaren.

Budget- och skuldrådgivning

Om du är orolig för att inte kunna betala din elräkning i vinter finns kommunens budget- och skuldrådgivare som kan hjälpa till att göra en budget och prioritera räkningar efter dina förutsättningar.

Ytterligare information om elpriser, effektbrist och tips för att spara el