Skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd gäller från 14 december

En gul pratbubbla med svart utropstecken i mitten.

Information in english

Från och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Samtidigt upphävs de lokala allmänna råd som gällt i Kalmar län. Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Det gäller också vid firande av högtider. 

Det innebär att vi får fira jul och nyår med en mindre krets av människor. Åtta personer är den nya normen för alla sociala situationer även under storhelgerna.

Vi ska också bland annat:

  • begränsa nya nära kontakter genom att endast umgås med de personer vi normalt träffar. Det kan till exempel vara de vi bor tillsammans med eller bara några få vänner eller närstående utanför hushållet.
  • undvika att ingå i flera olika grupper.
  • umgås utomhus om det går och hålla så mycket avstånd som möjligt.
  • undvik att vara nära varandra, framförallt i mindre utrymmen under en längre tid.
  • undvika platser där det finns trängsel och om möjligt handla ensam.
  • undvika att resa om det inte är nödvändigt. Om det är nödvändigt ska det ske på ett smittskyddsäkert sätt.
  • bedriva idrotts- och fritidsaktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta
  • arbeta hemifrån så ofta det är möjligt.

Verksamheter bör vidta åtgärder

Förutom skärpta allmänna råd för individer gäller beslutet också för verksamheter – som exempelvis butiker, köpcentrum och idrottsanläggningar – och arbetsplatser. Det innebär att:

  • Alla verksamheter bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Det kan till exempel innebära att verksamheten minimerar antalet besökare vid samma tidpunkt, öppettiderna anpassas och verksamheterna erbjuder digitala alternativ.
  • Arbetsgivare bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Det kan vara åtgärder som att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar för att arbeta hemifrån och att tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten skjuts upp.

På Folkhälsomyndighetens webbplats kan du läsa mer om de allmänna råd som gäller för privatpersoner, arbetsgivare, utbildning, kollektivtrafik, handel, företag och föreningar.

Vi uppdaterar löpande här på oskarshamn.se hur vi anpassar våra egna verksamheter efter de skärpta allmänna råden. Alla förändringar och stängningar finns samlade och sidan uppdateras efter hand.

Oskarshamns kommun som arbetsgivare har skärpt restriktionerna för möten, resor och utbildningar för medarbetare, och uppmanar den som kan arbeta hemifrån att göra det – men det är givetvis många verksamheter som inte kan drivas på distans.

Beslut om att begränsa allmänna sammankomster till 8 personer gäller från och med 24 november.