Södertorns förskola stängs under en vecka

Tillfälligt stängt.

Södertorns förskola stängs kommande vecka. Det beslutade ledningen för förskolan i Oskarshamns kommun i samråd med smittskyddsläkare Lisa Labbé Sandelin under fredagen. Det var efter beskedet om ytterligare ett bekräftat fall som beslutet togs.

Under fredagen meddelades förskolans ledning om ytterligare ett bekräftat fall av covid-19-smitta vid Södertorns förskola. Under hösten har flera personer konstaterats smittade vid förskolan.

Förskolans ledning har under dagen haft dialog med Smittskyddsläkare Lisa Labbé Sandelin. På hennes rekommendation togs beslutet att förskolan ska hållas stängd vecka 47, 16-22 november, för att om möjligt bryta en smittkedja.

Jourbarnomsorg erbjuds

Vårdnadshavare som har anmält behov av jourbarnomsorg kommer att erbjudas det, och kommer att få mer information. Övriga barn kommer att behöva vara hemma medan förskolan är stängd.

Vårdnadshavare som är hemma med sina barn på grund av att förskolan stänger kan ansöka om ersättning hos Försäkringskassan.

Jourbarnomsorgen hålls på Södertorns förskola.

Förskolans personal får arbeta hemifrån

Förskolans medarbetare kommer att arbeta hemifrån under tiden förskolan är stängd.

En vädjan till vårdnadshavare och föräldrar

Covid-19 är en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. I syfte att begränsa smittspridningen och motverka lokala utbrott ytterligare, vädjar vi vill alla vårdnadshavare och föräldrar som är i hemkarantän/isolering att de även barnen håller hemma istället för att komma till förskolan.