Ta i trä!

Ta i trä-utställning 2021

Träbyggandets helg - en helg i skogens och träets tecken.

I samband med Bomässan i Oskarshamn arrangerar Unika historiska Kalmar län Träbyggandets helg 15–17 oktober i samverkan med företag och föreningar i Oskarshamn och Högsby.

Två nya utställningar med tema skog och trähusproduktion i Kalmar län invigs och du bjuds in till stads- och fabriksvandringar i Fågelfors, Högsby och Oskarshamn med berättelser om trähusbyggandets hantverk, den värdefulla skogen och trähusindustrins utveckling och förnyelse.  

Detta händer i Oskarshamn

 • Utställningen ”Spot on–Trähusproduktion i Kalmar län” kommer att finnas på Flanaden mellan den 16 oktober till och med den 7 november. 

  Utställningen invigs, samma dag som Bomässan, den 16 oktober klockan 11 av Peder Ivarsson från Påskallaviks Snickeri AB.

 • Fabriksvisning 23 oktober klockan 11 hos Sizes Works med Hanna Sinnerström, verkstadschef, Sizes Works. Samling vid huvudentrén, Östersjövägen 1, Oskarshamn.
  Anmälan till: maja.heuer@kalmarlansmuseum.se.

 • Stadsvandring i Besväret 23 oktober klockan 13
  Husbyggande i besvärlig terräng – En stadsvandring om traditionellt trähantverk vid husbyggande i Oskarshamns äldsta bevarade stadsdelar Besväret och Fnyket.

  Guide är byggnadsantikvarie Ellen Olsson, Kalmar läns museum. Samling nedanför trappan på Hamngatan upp till Besväret, adress: Besvärsgatan 22, Oskarshamn. 
  Anmälan till: maja.heuer@kalmarlansmuseum.se.